Over ons


banner

Deze website hoort bij het Bijbels dagboek VEELKLEURIG LEVEN. Veelkleurig leven is een verzameling van schatten uit de Bijbel. Het zijn lessen voor jou uit Gods Woord, om te leren Wie de Heer is, en wat Hij via Zijn Woord allemaal belooft.  

De Bijbel is als een schat die nooit zal vergaan. Als je erin leest, is het alsof je een diamant van verschillende kanten bekijkt. Hoe meer je gaat begrijpen van de Bijbel, hoe meer Licht erop schijnt, hoe meer verschillende kleuren je zult ontdekken. De Bijbel noemt dit de veelkleurige wijsheid van God. Het lezen en geloven zal ook kleur geven aan jouw eigen leven, want de Here God heeft beloofd om een rijk gezegend Leven te geven aan iedereen die op Hem vertrouwt. 

Je kunt dit boekje en de site als dagboek gebruiken en als studieboek. 

Het is geschreven voor de leeftijd vanaf 11–15 jaar, maar ook als je ouder bent kun je het lezen. We hebben voor dit boekje de Herziene Statenvertaling gebruikt. In het boek vind je regelmatig een QR-code. Als je deze scant kom je op deze site. Hier vind je de Bijbelverzen waar het die dag over gaat. Ook raden we je aan om de Bijbelgedeelten die vermeld staan zelf op te zoeken. 

Als je vragen hebt over dit boekje of over de bijbel dan je ons bereiken via het contactformulier 

We hopen dat Gods Liefde groot mag worden in jouw leven en dat dit dagboek eraan mag bijdragen om Zijn Woord beter te leren begrijpen. 

De samenstellers