7 februari


banner

Antwoord:

De HEERE Jezus Christus is de weg en de bron/fontein des levens.

Wie in de Zoon van God gelooft, ontvangt het eeuwige leven.

( net welke vertaling iemand opzoekt: statenvertaling of herziene).