31 januari


banner

Deuteronomium 31:1-3
Daarop is Mozes deze woorden tot heel Israël gaan spreken, en hij zei tegen hen: Ik ben heden honderdtwintig jaar oud. Ik kan niet meer uitgaan of ingaan; bovendien heeft de HEERE tegen mij gezegd: U zult deze Jordaan niet oversteken. De HEERE, uw God, Hij zal voor u uit overtrekken. Hij zal deze volken van voor uw ogen wegvagen, en u zult hen uit hun bezit verdrijven. Jozua zal voor u uit overtrekken, zoals de HEERE gesproken heeft.

1 Samuel 18:1-6
Het gebeurde, toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem liefhad als zichzelf. Jonathan deed zijn mantel af die hij aanhad, en gaf hem aan David; ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok eropuit, overal waar Saul hem naartoe stuurde; hij gedroeg zich verstandig, en Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk, en ook in de ogen van de dienaren van Saul.

Lees maar eens Deuteronomium 31:1-3 (pak een Bijbel!)
Vraag 1: Wat had de Heere tegen Mozes gezegd? (U zult deze Jordaan niet oversteken.)
Vraag 2: Wie zou voor het volk uit overtrekken de Jordaan over? (de HEERE God, via Jozua (Numeri 27:18))
Vraag 3: Waarin lijken Mozes en Joshua op de Here Jezus? (Leiders van het volk)
Bonusvraag: waar is de Jordaan een beeld van? (Dodenrijk)

Lees 1 Samuel 18:1-5 (pak een Bijbel!)
Vraag 1 : Wie had Jonathan lief (David)
Vraag 2 : Wat gaf Jonathan allemaal aan David? (Mantel, kleding, zwaard, boog en zijn gordel)
Vraag 3 : Jonathan was Sauls zoon, maar wie werd er in zijn plaats gezet? (David in de plaats van Saul)
Vraag 4 : Waarin lijken Jonathan en David op de Here Jezus? (Jonathan als de mens Jezus en David als de Koning Jezus Christus)
Bonusvraag: Waar is de mantel van Jonathan een beeld van? (Zijn macht)