24 april


banner

Antwoord 1
God heeft altijd al het plan gehad om een nieuwe schepping te maken. Deze oude schepping is in zonde gevallen, maar God laat zien dat Hij leven uit de dood schept en dat zo de nieuwe schepping tot stand komt.

Antwoord 2
Adam is uit het stof van een zondige aardbodem geschapen. Hij kreeg daarmee een zondige natuur. Deze natuur erven wij van Adam en hierdoor zondigen wij.

Antwoord 3
De zonde heeft te maken met ons natuurlijk leven dat besmet is met de zonde. Onze natuur is zondig. Hierdoor doen wij zonden: dat zijn onze verkeerde daden.

Antwoord 4
Vlees.

Antwoord 5
Door de werking van Gods Woord in de mens. De mens die Zijn Woord gelooft, ontvangt eeuwig leven.

Antwoord 6
Door wedergeboorte ontvangt de mens een volledig nieuw leven dat niet zondigt. Hierdoor kan Hij God in dit aardse leven dienen en eeuwig leven hebben.