19 juli


banner

Galaten 2:21
Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Romeinen 3:24
en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.