14 mei


banner

Jakobus 1:18
Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.

Kolossenzen 3:3
want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.