1 februari


banner

2 Petrus 1:20-21
Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.

Openbaring 22:7
En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.

Jakobus 1:5
En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.